Narkaus-Kämän Erä ry

   Koti      Toiminta      Saalisilmoitus
Nimesi**:
Sähköposti**:
Puhelin:
Aihe**:
Saalisilmoitukseni**:
 
(** Vaaditut kentät)


 
 
 
Riistahallinto kerää metsästäjiltä tietoja saalismääristä pystyäkseen paremmin arvioimaan riistakannan kokoa ja muuttumista, metsästyksen vaikutusta riistakantoihin ja metsästyspaineen jakautumista.  Narkaus-Kämän Erä kerää tiedot jäsenistöltään lähetettäväksi edelleen riistaviranomaisille.  Palaute annetaan kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä.  Palautteesi on riistakantojen seurannan kannalta tärkeää.  Ilmoita myös, jos et ole saanut saalista, sillä silloin saadaan todellisempi kuva siitä kuinka suuri saalistuspaine on ja kuinka suuri on todellinen saalismäärä/metsästäjä.  Riistaviranomaisille annetussa saalisilmoituksessa kerrotaan ilmoituksen antaneiden metsästäjien lukumäärä ja saalismäärät kunkin riistalajin osalta.
 
Voit lähettää saalisilmoituksesi yllä olevalla lomakkeella tai ladata Word-muodossa olevan saalisilmoituksen seuraavasta linkistä: Saalisilmoitus.doc. Voit täyttää ja toimittaa saalisilmoituksen seuran puheenjohtajalle joko postitse tai sähköpostin liitteenä.